Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov.
 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na ds.zv@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  Janka Šoková
  Telefón: +421315911263, +421315911262
  Email: ds.zv@uvzsr.sk  
 • Poradňa zdravej výživy
  Ing. Gabriela Bíróová
  Telefón: +421315911263, +421315911262
  Email: ds.zv@uvzsr.sk  
 • Poradňa odvykania od fajčenia
  Anikó Rásó
  Telefón: +421315911263, +421315911262
  Email: ds.zv@uvzsr.sk  
 • Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity
  Ing. Gabriela Bíróová,  Janka Šoková, Anikó Rásó
  Telefón: +421315911263, +421315911262
  Email: ds.zv@uvzsr.sk  

 

Objednať sa do poradne