Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

 

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA

ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA

FIREMEDICAL Humanitárne centrum, Dunajská 1346/79, 93005 Gabčíkovo vyd.:21.11.2022 (pdf)
BHR medical s.r.o. kontajner na pozemku medzi objektom COOP Jednota a Drogéria Teta (parc. č. 2383/1), Stará 648/1, 93201 Veľký Meder

zrušené 09.11.2022 (pdf)

pozastavené: 05.10.2022 (pdf)

pozastavené: 04.03.2022 (pdf)

vyd.: 30.11.2021 (pdf)

Váš Lekár, s.r.o. Nemesszegská 7550/63, 92901 Dunajská Streda

zrušené 22.12.2022 (pdf)

pozastavené: 09.11.2022 (pdf)

pozastavené: 03.10.2022 (pdf)

pozastavené: 17.06.2022 (pdf)

pozastavené: 10.05.2022 (pdf)

vyd.: 22.02.2022 (pdf)

Mesto Gabčíkovo Telocvičňa Základnej školy v Gabčíkove, Komenského 3725, 93005 Gabčíkovo

pozastavené: 24.10.2022 (pdf)

pozastavené: 26.10.2021 (pdf)

pozastavené: 28.07.2021 (pdf)

vyd.: 07.01.2021 (pdf)

BHR medical s.r.o. za budovou NEA-PLAST s.r.o. (parc.č. 3407/1), Kračanská cesta, 92901 Dunajská Streda

zrušené 05.10.2022 (pdf)

pozastavené: 14.03.2022 (pdf)

vyd.: 30.11.2021 (pdf)

Obec Trnávka Kultúrny dom , 116, 93032 Trnávka

zrušené 16.09.2022 (pdf)

vyd.: 21.01.2021 (pdf)

RMHC 1, s. r. o.  Mliečany 77, 92901 Dunajská Streda

zrušené 11.07.2022 (pdf)

vyd.: 05.08.2021 (pdf)

Obec Blatná na Ostrove Kultúrny dom , 232, 93032 Blatná na Ostrove

zrušené 21.04.2022 (pdf)

pozastavené: 05.11.2021 (pdf)

vyd.: 21.01.2021 (pdf)

Mesto Veľký Meder Kultúrne stredisko, Komárňanská 203/18, 93201 Veľký Meder a Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder

pozastavené: 24.03.2022 (pdf)

vyd.: 30.11.2021 (pdf)

Laser therapy, k.s. Kultúrnym domom, Námestie Ssvätého Štefana 489/2, 93101 Šamorín

zrušené 14.03.2022 (pdf)

vyd.: 10.12.2021 (pdf)

Obec Sap Denný stacionár, 163, 93006 Sap

zrušené 31.01.2022 (pdf)

pozastavené: 27.10.2021 (pdf)

vyd.: 20.01.2021 (pdf)

Pro Camper s.r.o. automobil CAPRON, EvČ: DS349GM, Krajná ulica 724/76, 93101 Šamorín vyd.: 04.01.2022 (pdf)
EMAAR HOLDING, s.r.o. vedľa budovy VšZP (parc. č. 17/2), Hlavná, 92901 Dunajská Streda vyd.: 04.01.2022 (pdf)
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda vozidlo KIA ceed s EvČ BL036RI, Alžbetínske námestie 1203/7, 92901 Dunajská Streda, Obchodno-informačného centra (prízemie), Alžbetínske námestie 1203/7, 92901 Dunajská Streda Centrum voľného času, 35, 93014 Dolný Bar Kultúrny dom, Mliečany 507, 92901 Dunajská Streda P. O. Hviezdoslava 3253/1A, 93201 Veľký Meder

vyd.a zrušené: 10.12.2021 (pdf)

vyd.: 08.11.2021 (pdf)

Obec Okoč  Hlavná budova Základnej školy Jánosa Aranya s VJM, Hlavná ulica 509/22, 93028 Okoč

zrušené 10.11.2021 (pdf)

vyd.: 21.01.2021 (pdf)

Mesto Šamorín  Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín

zrušené 28.10.2021 (pdf)

vyd.: 30.12.2020 (pdf)

Obec Čiližská Radvaň Kultúrny dom, 51, 93008 Čiližská Radvaň

zrušené 28.10.2021 (pdf)

vyd.: 05.01.2021 (pdf)

Mesto Šamorín Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Rybárska 1093/2, 93101 Šamorín

zrušené 28.10.2021 (pdf)

vyd.: 30.12.2020 (pdf)

Obec Vrakúň Kultúrny dom, Námestie sv.Štefana 474/1, 93025 Vrakúň

zrušené 28.10.2021 (pdf)

vyd.: 30.12.2020

Obec Hubice Kultúrny dom, 28, 93039 Hubice

pozastavené: 27.10.2021 (pdf) 

vyd.: 28.01.2021 (pdf)

Základná škola so sídlom Jilemnického 204/11, 92901 Dunajská Streda Telocvičňa Základnej školy, Jilemnického 204/11, 92901 Dunajská Streda

pozastavené: 26.10.2021 (pdf)

pozastavené: 24.07.2021 (pdf)

vyd.: 07.01.2021 (pdf)

Obec Horná Potôň  Základná škola s VJM, 120, 93036 Horná Potôň

zrušené 21.10.2021 (pdf)

vyd.: 31.12.2020 (pdf)

Medirex, a.s.  Dunajská 1352/93, 93005 Gabčíkovo 

zrušené 11.10.2021 (pdf)

vyd.: 07.09.2020 (pdf)

Laser therapy, k.s. NÁMESTIE SVÄTÉHO ŠTEFANA 489/2, 93101 Šamorín

zrušené 21.07.2021 (pdf)

vyd.: 10.02.2021 (pdf)

Phoenix Corporation, s. r. o.

zdravotnícky stan na pozemku parc. č. 362/12 v k. ú. Mliečno, Šamorín

Krajná 7245/76 k.ú. Mliečno, Šamorín

vyd. a zrušené: 10.02.2021 (pdf)

vyd.: 27.01.2021 (pdf)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda vozidlo KIA ceed s EvČ BL036RI, Alžbetínske námestie 1203/7, 92901 Dunajská Streda

vyd.a zrušené:14.07.2021 (pdf)

vyd.: 19.02.2021 (pdf)

Rescue-BH, s.r.o. Dunajská 1856/2A, 93101 Šamorín

pozastavené: 24.07.2021 (pdf)

vyd. a zrušené: 14.07.2021 (pdf)

vyd.: 04.12.2020 (pdf)

Obec Lúč na Ostrove Kultúrny dom, 20, 93003 Lúč na Ostrove

zrušené 14.07.2021 (pdf)

vyd.: 20.01.2021 (pdf)

Záchranná zdravotná služba Rescue-BH, o.z. Dunajská 1856/2B, 93101 Šamorín

pozastavené: 12.07.2021 (pdf)

vyd.: 28.01.2021 (pdf)

KLEMBER a SPOL, s.r.o.  Administratívno-prevádzková budova spoločnosti KLEMBER, Topoľnianska cesta 721/1, 93010 Dolný Štál

zrušené 28.06.2023 (pdf)

pozastavené: 12.07.2021 (pdf)

vyd.: 28.01.2021 (pdf)

TeamPrevent Santé s. r. o.  Kračanská cesta 1247/49, 92901 Dunajská Streda

zrušené 09.07.2021 (pdf)

vyd.: 27.01.2021 (pdf)

Obec Pataš  Kultúrny dom, 137, 92901 Pataš

zrušené 07.07.2021 (pdf)

vyd.: 15.01.2021 (pdf)

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola Telocvičňa Základnej školy, Komenského 1219/1, 92901 Dunajská Streda

zrušené 07.07.2021 (pdf)

vyd.: 08.01.2021 (pdf)

Medzinárodná škola kvality (Quality Schools International) vestibul budovy Medzinárodnej školy kvality Záhradnícka 1006/2, 93101 Šamorín

zrušené 07.07.2021 (pdf)

vyd.: 07.01.2021 (pdf)

Základná škola Smetanov háj č. 286/9 Dunajská Streda Telocvičňa Základnej školy, Smetanov háj 286/9, 92901 Dunajská Streda

zrušené 25.06.2021 (pdf)

vyd.: 08.01.2021 (pdf)

Health Solutions, s.r.o. Hraničná 3579/2, 93201 Veľký Meder, Nová Ves 2221/18, 92901 Dunajská Streda Kováčska 1804/3A, 93101 Šamorín

zrušené 25.06.2021 (pdf)

vyd.: 27.01.2021 (pdf)

Health Consulting, s.r.o. Nám. Ármina Vámbéryho 4915, 92901 Dunajská Streda

zrušené 25.06.2021 (pdf)

vyd.: 28.01.2021 (pdf)

Health Consulting, s.r.o. Hlavná 1864/31, 93201 Veľký Meder - časť Ižop 

zrušené 25.06.2021 (pdf)

vyd.: 28.01.2021 (pdf)

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula Alapiskola Telocvičňa Základnej školy, Školská 936/1, 92901 Dunajská Streda

zrušené 24.06.2021 (pdf)

vyd.: 08.01.2021 (pdf)

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne  Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne, Slnečná 1117/2, 93101 Šamorín 

zrušené 24.06.2021 (pdf)

vyd.: 07.01.2021 (pdf)

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota  Súkromná stredná odborná škola SD Jednota, Vinohradská ulica 192/48, 93101 Šamorín

zrušené 24.06.2021 (pdf)

vyd.: 30.12.2020 (pdf)

Peter Čecho  Čárda Dobrá Bašta, Bratislavská 80/39, 93101 Šamorín

zrušené 08.06.2021 (pdf)

vyd.: 08.03.2021 (pdf)

DS - CAR, s.r.o. budova centrálnej umyvárne áut DS – CAR, s.r.o. , Ul.Istvána Gyurcsóa 6976, 92901 Dunajská Streda

zrušené 08.03.2021 (pdf)

vyd.: 10.02.2021

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s. r. o. administratívno-prevádzkova budova, Mliečany 77, 92901 Dunajská Streda vyd.: 28.01.2021 (pdf)
RMHC 1, s. r. o. administratívno-prevádzkova budova, Mliečany 77, 92901 Dunajská Streda vyd.: 28.01.2021 (pdf)
HSE Slovakia, s.r.o. obytný príves na pozemku parc. č. 118 v k. ú.Hviezdoslavov, obce Hviezdoslavov vyd.: 27.01.2021 (pdf)
Balsam, s.r.o. budove vrátnice Centra Služieb pre Priemysel, Ulica Vicenzy 2209/8A, 93101 Šamorín vyd.: 23.01.2021 (pdf)
SANDREX INVEST s.r.o. budova Komplexnej centrálnej záchrannej služby, 4106, 93005 Gabčíkovo  vyd.: 23.01.2021 (pdf)
DAC Academy, a.s. Viedenská
cesta, 92901 Dunajská Streda.

zrušené 24.04.2024 (pdf)

vyd.: 23.01.2021 (pdf)

Obec Povoda Budova športového areálu, 706, 92901 Povoda 

zrušené 26.02.2024 (pdf)

vyd.: 21.01.2021 (pdf)

Obec Báč  Kultúrny dom , 124, 93030 Báč  vyd.: 21.01.2021 (pdf)
Obec Ohrady Kultúrny dom , Nový rad 321/3, 93012 Ohrady vyd.: 20.01.2021 (pdf)
Obec Malé Dvorníky Obecný dom, Dunajskostredská ulica 153/1, 92901 Malé Dvorníky vyd.: 20.01.2021 (pdf)
Obec Dunajský Klátov Požiarná zbrojnica, 109, 93021 Dunajský Klátov vyd.: 20.01.2021 (pdf)
Obec Padáň Kultúrny dom , 307, 92901 Padáň vyd.: 20.01.2021 (pdf)
Obec Dolný Štál Telocvičňa Základnej školy Mateja Korvína, Hlavná 41/113, Kultúrna sála Kultúrno-športového strediska, Komárňanská cesta 631/4, 93010 Dolný Štál vyd.: 15.01.2021 (pdf)
Obec Jahodná Telocvičňa Základnej školy, Záhradná ulica 202/13, 93021 Jahodná vyd.: 12.01.2021 (pdf)
Obec Trhová Hradská  Kultúrne stredisko, Hlavná ulica 112/47, 93013 Trhová Hradská 

zrušené 06.05.2024 (pdf)

vyd.: 08.01.2021 (pdf)

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ármina Vámberyho Telocvičňa pri Základnej škole, Hviezdoslavova 2094/2, 92901 Dunajská Streda

zrušené 24.11.2023 (pdf)

vyd.: 07.01.2021 (pdf)

Mesto Veľký Meder  Kultúrne stredisko, Komárňanská 203/18, 93201 Veľký Meder  vyd.: 05.01.2021 (pdf)
Obec Lehnice Základná škola, Veľký Lég 838, 93037 Lehnice vyd.: 31.12.2020 (pdf)
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. Mliečany 77, 929 01 Dunajská Streda vyd.: 10.12.2020 (pdf)
RMHC 1, s.r.o. Školská 1748/33a, 931 01 Šamorín vyd.: 10.12.2020 (pdf)
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s.  Parkovisko NsP, Veľkoblahovská cesta 67/23, 929 01 Dunajská Streda vyd.: 23.10.2020 (pdf)
Alpha medical, s.r.o. Veľkoblahovská cesta 67/23, 929 01 Dunajská Streda 

zrušené 23.10.2020 (pdf)

vyd.: 08.07.2020 (pdf)