Aktivity a podujatia RÚVZ

Aktuálne neprebiehajú žiadne aktivity Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sidlom v Dunajskej Strede