Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

Objednať sa môžete:

  • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen v utorok od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 14,00
  • telefonicky na +421 45 555 23 17 v utorok od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 14,00
  • e-mailom na zv.pz@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

  • Základná poradňa zdravia - stránkové hodiny utorok
    Mgr. Iveta Gondášová
    Telefón: +421 45 555 23 17
    Email: zv.pz@uvzsr.sk alebo zv.ruvz@uvzsr.sk