Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

Subjekt Miesto prevádzkovania Rozhodnutie - dátum zverejnenia Rozhodnutie - odkaz
Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho nábr. 28, 960 01 Zvolen, IČO 45 594 929 Kuzmányho nábrežie 53/28, 960 01 Zvolen

07.10.2020

zrušenie: 21.12.2023

Rozhodnutie č.2020/1643

Zrušenie rozhodnutia (pdf, 220 kB)

MEDIFORM s.r.o., Cintorínska 107/20, 968 01 Nová Baňa IČO 43 967 965 Svätotrojičné nám., 963 01 Krupina

02.12.2020

zrušenie: 07.10.2023

Rozhodnutie č.2020/4503 (pdf, 105 kB)

Zrušenie rozhodnutia (pdf, 220 kB)

RC&T Detva s.r.o., Detva, ul. Záhradná 857/3, 962 12 Detva IČO 36 620 505 Záhradná 857/3, 962 12 Detva

18.12.2020

zrušenie: 13.06.2023

Rozhodnutie č.2020/3793 (pdf, 153 kB)

Zrušenie rozhodnutia (pdf, 220 kB)

NOVAPHARM, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 3725/23, 851 01 Bratislava Petržalka, IČO 35 768 568 J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen

21.01.2021

zrušenie: 11.07.2023

Rozhodnutie č.2021/36 (pdf, 108 kB)

Zrušenie rozhodnutia č.2021/36 (pdf, 223 kB)

Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač, IČO 00 320 277 Letecká 232/1, 962 31 Sliač

22.01.2021

zrušenie: 07.10.2023

Rozhodnutie č.2021/43 (pdf, 109 kB)

Zrušenie rozhodnutia (pdf, 220 kB)

Lekáreň ZLP, s.r.o. A. Hlinku 309/64, 960 01 Zvolen, IČO 52 233 456 A.Hlinku 309/64, 960 01 Zvolen

25.01.2021

zrušenie: 23.10.2023

Rozhodnutie č.2021/47 (pdf, 105 kB)

Zrušenie rozhodnutia (pdf, 220 kB)

Bonum Salutem s.r.o. Maroša Madačova 5341/1A, 03401 Ružomberok IČO 51 435 292 Neresnická cesta 1796/13, 960 01 Zvolen

26.01.2021

zrušenie: 07.10.2023

Rozhodnutie č.2021/62 (pdf, 107 kB)

Zrušenie rozhodnutia (pdf, 220 kB)

POLIKLINIKA – LDCH s.r.o., Kpt. Nálepku 643/10, 96212 Detva, IČO 36 621 242 Kpt. Nálepku 643/10, 962 12 Detva

26.01.2021

zrušenie: 01.04.2023

Rozhodnutie č.2021/52 (pdf, 110 kB)

Zrušenie rozhodnutia č.2021/52 (pdf, 220 kB)

SlovakTrans Line, s.r.o., Staničná 1720/ 3, 071 01 Michalovce, IČO 44 436 858 Pod Dráhami 2593/33, 960 01 Zvolen

29.01.2021

zrušenie: 07.10.2023

Rozhodnutie č.2021/68 (pdf, 106 kB)

Zrušenie rozhodnutia (pdf, 220 kB)