Aktivity a podujatia RÚVZ

Momentálne neprebiehajú žiadne aktivity ani podujatia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sidlom vo Zvolene.