Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ Zvolen :

Pondelok          8:00 – 11:00  |  12:00 – 14:00 hod.
Utorok          8:00 – 11:00  |  12:00 – 14:00 hod.
Streda          8:00 – 11:00  |  12:00 – 14:00 hod.
Štvrtok          8:00 – 11:00  |  12:00 – 14:00 hod.
Piatok          8:00 – 11:00  |  12:00 – 14:00 hod.

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: