Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Vranove nad Topľou
Dr. C. Daxnera 91/4
093 01 Vranov nad Topľou

 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na vt.poradna@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  Mgr. Mária Gešperová   I   Daniela Bižová
  Telefón: 057/488 19 50
  Mobil: 0908 035 420
  Email: vt.poradna@uvzsr.sk

Špecializované poradne

 • Poradňa zdravej výživy
  Mgr. Mária Gešperová   I   Daniela Bižová
  Telefón: 057/488 19 50
  Mobil: 0908 035 420
  Email: vt.poradna@uvzsr.sk
 • Poradňa pohybovej aktivity
  Mgr. Mária Gešperová   I   Daniela Bižová
  Telefón: 057/488 19 50
  Mobil: 0908 035 420
  Email: vt.poradna@uvzsr.sk
 • Poradňa pre odvykanie od fajčenia
  Mgr. Mária Gešperová   I   Daniela Bižová
  Telefón: 057/488 19 50
  Mobil: 0908 035 420
  Email: vt.poradna@uvzsr.sk
 • Poradňa očkovania
  Mgr. Monika Kurucová, MPH   I   Viera Adamčíková
  Telefón: 057/446 45 63
  Mobil: 0915 783 454
  Email: vt.epid@uvzsr.sk