Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ VT

Pondelok

7:30 - 15:30

Utorok

7:30 - 15:30

Streda

7:30 - 15:30

Štvrtok

7:30 - 15:30

Piatok

7:30 - 15:30

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: