Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKY ZVEREJNENÉ
Slovak TransLine s.r.o. Duklianskych hrdinov 2631/31, 093 01 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
10.2.2022 (pdf, 106 kB)

ZRUŠENIE:
23.5.2022 (pdf, 135 kB)
VITUM s.r.o. Lúčna 826/75A, 093 01 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
2.11.2021 (pdf, 105 kB)

21.1.2022 (pdf, 107 kB)
AdNa s.r.o. Budova SAD, Staničná 1268/34, 093 01 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
28.1.2021 (pdf, 105 kB)

ZRUŠENIE:
21.12.2022 (pdf, 630 kB)
DZS - M. K. Trans s.r.o. Bufet, Herlianska 846/71, 093 03 Vranov nad Topľou POVOLENIE:
26.1.2021 (pdf, 106 kB)
Obec Matiaška Obecný úrad, Matiaška 56, 094 31 Matiaška

POVOLENIE:
23.1.2021 (pdf, 104 kB)

ZRUŠENIE:
28.7.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Hermanovce Kultúrny dom, Hermanovce 195, 094 34 Hermanovce nad Topľou

POVOLENIE:
23.1.2021 (pdf, 103 kB)

ZRUŠENIE:
26.1.2023 (pdf, 221 kB)
ADOS AC s.r.o. Parkovisko pri MsDK Vranov nad Topľou, 093 01 Vranov nad Topľou POVOLENIE:
23.1.2021 (pdf, 105 kB)
Obec Komárany Kultúrny dom, Komárany 26, 093 01 Komárany POVOLENIE:
23.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Petrovce Dom smútku, Petrovce 37, 094 31 Petrovce POVOLENIE:
23.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Sečovská Polianka Kultúrny dom, 094 14 Sečovská Polianka

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)

ZRUŠENIE:
7.7.2021 (pdf,103 kB)
Obec Skrabské Kultúrny dom, 094 33 Skrabské POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Zámutov Kultúrny dom, Zámutov 434, 094 15 Zámutov POVOLENIE
22.1.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Vyšný Žipov Kultúrno-správna budova, Vyšný Žipov 82, 094 33 Vyšný Žipov

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)

ZRUŠENIE:
25.10.2022 (pdf, 221 kB)
Obec Vechec Základná škola, Školská 423/4, 094 12 Vechec POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Detský Ados s.r.o. Parkovisko, Toplianska 2693/27, 093 01 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 105 kB)

POZASTAV.:
11.4.2022 (pdf, 104 kB)

7.10.2022 (pdf, 224 kB)

13.12.2022 (pdf, 570 kB)

ZRUŠENIE:
27.1.2023 (pdf, 222 kB)
Slovenský Červený kríž Slovenský Červený kríž, Štúrova 130/10, 093 01 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 105 kB)

ZRUŠENIE:
18.9.2023 (pdf, 221 kB)
Obec Soľ Základná škola, Soľ 33, 09435 Soľ

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)

ZRUŠENIE:
14.1.2022 (pdf, 103 kB)
Obec Nová Kelča Nová Kelča 74, 09404 Nová Kelča POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Malá Domaša Komunitné centrum, Malá Domaša 145, 094 02 Malá Domaša POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Kladzany Kultúrny dom, 094 21 Kladzany

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)

ZRUŠENIE:
29.11.2022 (pdf, 623 kB)
Obec Michalok Kultúrny dom, 094 23 Michalok

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)

ZRUŠENIE:
4.7.2023 (pdf, 217 kB)
Obec Nižný Hrušov Dom Kultúry, 094 22 Nižný Hrušov

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 105 kB)

ZRUŠENIE:
14.7.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Pavlovce Kultúrny dom, 094 31 Pavlovce POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Vlača Kultúrny dom, 094 31 Vlača POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Žalobín Kultúrny dom, 094 03 Žalobín POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Remeniny Kultúrny dom, 094 31 Remeniny POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Čierne nad Topľou Obecný úrad, Čierne nad Topľou 232, 094 34 Čierne nad Topľou

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)

ZRUŠENIE:
18.1.2022 (pdf, 102 kB)
Obec Kvakovce Obecný úrad, Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Ondavské Matiašovce Obecný úrad, Ondavské Matiašovce 201, 094 01 Ondavské Matiašovce POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Ďapalovce Kultúrny dom, 094 05 Ďapalovce

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)

ZRUŠENIE:
24.3.2023 (pdf, 221 kB)
Obec Banské Kultúrny dom Banské, 094 12 Banské

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)

ZRUŠENIE:
15.7.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Cabov Kultúrny dom, 126, 094 14 Cabov POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Kamenná Poruba Kultúrny dom, Kamenná Poruba 207, 093 03 Kamenná Poruba POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Merník Kultúrny dom, Merník 164, 094 23 Merník POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Mesto Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov nad Topľou

Základná škola, Lomnická 620/48, 093 03 Vranov nad Topľou

Základná škola, Kukučínova 106/13, 093 03 Vranov nad Topľou

Komunitné centrum, Cintorínska 333/7, 093 03 Vranov nad Topľou

Základná škola, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

Mestská športová hala, Dr. C. Daxnera 86/2, 093 01 Vranov nad Topľou

Mestská tržnica, Bernolákova 1008, 093 01 Vranov nad Topľou

Základná škola, Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou

Základná škola, Juh 1054/4, 093 01 Vranov nad Topľou

Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou

Futbalové ihrisko, Školská 666/42, 093 02 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
11.1.2021 (pdf, 105 kB)

22.1.2021 (pdf, 107 kB)
Obec Čaklov

Kultúrny dom, Čaklov 49, 094 35 Čaklov

Základná škola, Čaklov 495, 094 35 Čaklov

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)

ZRUŠENIE: 
8.7.2021 (pdf, 102 kB)
Obec Kučín Materská škola, 094 21 Kučín POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Benkovce Obecný úrad a kultúrny dom, 22, 094 02 Benkovce

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)

ZRUŠENIE:
20.9.2021 (pdf, 102 kB)
Obec Hlinné Obecný úrad, Hlinné 74, 094 35 Hlinné

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 103 kB)

ZRUŠENIE:
5.4.2022 (pdf, 150 kB)
Mesto Hanušovce nad Topľou Kukorelliho 552/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Hencovce Kultúrny dom, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce

POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 Kb)

ZRUŠENIE:
25.10.2022 (pdf, 224 kB)
Obec Majerovce Kultúrny dom, Majerovce 2, 094 09 Majerovce POVOLENIE:
22.1.2021 (pdf, 104 Kb)
Lemar Bau s.r.o. B. Němcovej, 093 01 Vranov nad Topľou POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf, 105 Kb)
Obec Komárany Kultúrny dom, Komárany 26, 093 01 Komárany POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf, 104 Kb)
Obec Nižný Hrabovec Kultúrny dom 407, 094 21 Nižný Hrabovec

POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf, 104 Kb)

ZRUŠENIE:
18.1.2022 (pdf, 102 Kb)
Obec Rudlov Kultúrny dom 37, 094 35 Rudlov

POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf, 104 Kb)

ZRUŠENIE:
10.9.2022 (pdf, 220 Kb)
Obec Sedliská Kultúrny dom 85, 094 09 Sedliská POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf, 104 Kb)
Obec Holčíkovce Základná škola 44, 094 05 Holčíkovce POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf, 104 Kb)
Obec Čičava Hasičská zbrojnica 41, 093 01 Čičava POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Davidov Kultúrny dom, 093 03 Davidov

POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf, 103 Kb)

ZRUŠENIE:
26.3.2024 (pdf, 221 Kb)
Obec Dlhé Klčovo Kultúrny dom, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo

POVOLENIE:
20.1.2021 (pdf,104 kB)

ZRUŠENIE:
27.1.2023 (pdf, 221 kB)
Obec Sačurov Spoločensko-komunitné centrum, Školská 388/1, 094 13 Sačurov POVOLENIE:
14.1.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Slovenská Kajňa Kultúrny dom, Hlavná ulica 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa POVOLENIE:
14.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Bystré

Základná škola, Hermanovská 347/7, 094 34 Bystré

Komunitné centrum Bystré, Hamzova 630/2A, 094 34 Bystré

Hasičská zbrojnica v Bystrom, Šarišská 524/32, 094 34 Bystré

POVOLENIE:
13.1.2021 (pdf, 104 kB)

22.1.2021 (pdf, 108 kB)
MATTA s.r.o. Reštaurácia Koruna, B. Němcovej 1137/11, 093 01 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
13.1.2021 (pdf, 104 kB)

30.9.2021 (pdf, 106 kB)

ZRUŠENIE:
8.7.2021 (pdf, 105 kB)

25.4.2023 (pdf, 221 kB)
ZŠ Kukučínova Kukučínova 106/13, 093 03 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
8.1.2021 (pdf, 104 kB)

ZRUŠENIE:
18.6.2021 (pdf. 104 kB)
ZŠ Lúčna Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou POVOLENIE:
8.1.2021 (pdf, 104 kB)
ZŠ Štúrova Štúrova 341/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou POVOLENIE:
8.1.2021 (pdf, 103 kB)
ZŠ Bernolákova Bernolákova 1061, 093 01 Vranov nad Topľou POVOLENIE:
8.1.2021 (pdf, 103 kB)
ZŠ Juh Juh 1054/4, 093 01 Vranov nad Topľou POVOLENIE:
8.1.2021 (pdf, 105 kB)
ZŠ Sídlisko II Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou POVOLENIE:
8.1.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Tovarné Základná škola 173, 094 01 Tovarné

POVOLENIE:
31.12.2020 (pdf, 102 kB)

9.4.2021 (pdf, 105 kB)
Vranovská nemocnica, a.s. M. R. Štefánika 187/177 B, 093 27 Vranov nad Topľou

POVOLENIE:
4.6.2020 (pdf, 177 kB)

ZRUŠENIE:
16.6.2023 (pdf, 221 kB)