Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na ruvzrv@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  Mgr. Silvia Lengová, MPH
  Telefón: 058 / 732 32 57
  Email:
 • Poradňa správnej výživy a úpravy hmotnosti
  Mgr. Adriana Icsóová
  Telefón: 058 / 732 32 57
  Email:
 • Poradňa prevencie a odvykania od fajčenia
  Mgr. Silvia Lengová, MPH
  Telefón: 058 / 732 32 57
  Email:
 • Poradňa ochrany a podpory pri práci
  Mgr. Štefan Roda
  Telefón: 058 / 732 32 57
  Email: