Poštová adresa:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
Špitálska 3
048 01 Rožňava

IČO: 17335957
DIČ: 2020967267

Tel.: 058/732 32 57 - 58
E-mail: ruvzrv@uvzsr.sk
FB: https://www.facebook.com/ruvzrv

Stránkové dni: 
Pondelok   8:00 – 14:00
Utorok        8:00 – 14:00
Streda         8:00 – 14:00
Štvrtok       8:00 – 14:00
Piatok         8:00 – 14:00

Regionálna hygienička poverená výkonom funkcie: Ing. Jana Hricková

Sekretariát: 058/732 32 57 - 58, rv.sekretariat@uvzsr.sk