Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ RV

Pondelok

8:00-12:00

Utorok

8:00 - 12:00 | 12:30 - 15:00

Streda

8:00-12:00

Štvrtok

8:00-12:00

Piatok

8:00-12:00

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: