Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE -
DÁTUM ZVEREJNENIA
Obec Gemerská Hôrka ZRUŠENÉ: Gemerská Hôrka 151, 04912 Gemerská Hôrka.

zrušené (pdf, 152 kB): 12.06.2024
rozhodnutie (pdf, 103 kB):21.1.2021

LEHA, s.r.o. ZRUŠENÉ: Kyjevská 1912/40, 04801 Rožňava. zrušené (pdf, 153 kB): 10.04.2024
rozhodnutie (pdf, 110 kB): 14.1.2021
Gastroped s.r.o. ZRUŠENÉ: Kyjevská 1912/40, 04801 Rožňava. zrušené (pdf, 154 kB): 10.04.2024
rozhodnutie (pdf, 111 kB): 28.1.2021
Obec Čučma ZRUŠENÉ: Obecný úrad, Čučma 47, 04801 Čučma zrušené (pdf, 138 kB): 21.02.2024
rozhodnutie (pdf, 103 kB): 6.7.2021
Obec Koceľovce ZRUŠENÉ: Obecný úrad Koceľovce 2, 04935 Koceľovce zrušené (pdf, 138 kB): 07.07.2023
rozhodnutie (pdf, 77 kB): 20.1.2021
Obec Rejdová ZRUŠENÉ: Obecný úrad Rejdová 47, 04926 Rejdová zrušené (pdf, 139 kB): 20.06.2023
rozhodnutie (pdf, 104 kB): 07.01.2021
Obec Markuška ZRUŠENÉ: Obecný úrad Markuška 18, 04934 Markuška zrušené (pdf, 139 kB): 20.06.2023
rozhodnutie (pdf, 108 kB): 24.01.2021