Momentálne neprebiehajú žiadne podujatia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave.