Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine 

Objednať sa môžete:

  • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin,
  • telefonicky na dole uvedených číslach,
  • e-mailom na mt.poradna@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

Základná poradňa zdravia

Mgr. Miriam Bobrovská
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: miriam.bobrovska.mt@uvzsr.sk 

Ľudmila Lojková
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: mt.poradna@uvzsr.sk

Špecializované poradne

Poradňa pre odvykanie od fajčenia
Mgr. Miriam Bobrovská
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: miriam.bobrovska.mt@uvzsr.sk  

Poradňa zdravej výživy
Mgr. Barbora Macková
Telefón: 043/401 29 35
E-mail: barbora.mackova.mt@uvzsr.sk 

Poradňa pre optimalizáciu pohybovej aktivity
Mgr. Miriam Bobrovská
Telefón: 043/401 29 42
E-mail: miriam.bobrovska.mt@uvzsr.sk  

Poradňa pre prevenciu AIDS
Mgr. Martina Stašová
Telefón: 0902 740 766
E-mail: martina.stasova.mt@uvzsr.sk 

Poradňa pre očkovanie
Mgr. Martina Stašová
Telefón: 0902 740 766
E-mail: martina.stasova.mt@uvzsr.sk 

Objednať sa do poradne