Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na nr.podporazdravia@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

Špecializované poradne

 • Poradňa pre ochranu a podporu zdravia pri práci
  - problematika zdravie podporujúcich pracovných podmienok
  - problematika ionizujúceho žiarenia
  Mgr. Andrea Zubčáková
  Telefón: 037/6560 475
  Email: nr.ppl@uvzsr.sk