Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Podateľňa pre listinné podania sa nachádza v areáli úradu na prízemí budovy   D.  Vstup je bezbariérový. Do areálu RÚVZ je vstup možný len cez bránu zo Štefánikovej triedy. Informátor v budove   B    Vás v prípade potreby nasmeruje.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ Nitra

Pondelok

8:00 - 12: 00 | 13:00 - 14:00

Utorok

8:00 - 12:00

Streda

8:00 - 12: 00 | 13:00 - 14:00

Štvrtok

8:00 - 12:00

Piatok

8:00 - 12:00


Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: