Stránkové dni a úradné hodiny

Úradné hodiny - podateľňa

Pondelok

8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00

Utorok

8:00 - 12:00

Streda

8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00

Štvrtok

8:00 - 12:00

Piatok

8:00 - 12:00

Úradné hodiny - pokladňa

Pondelok

8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00

Utorok

8:00 - 12:00

Streda

8:00 - 12:00 | 13:00 - 14:00

Štvrtok

8:00 - 12:00

Piatok

8:00 - 12:00