Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na po.poradna@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

 

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

Špecializované poradne

 

 • Poradňa na odvykanie od fajčenia

  Mgr. Adriana Haľková, telefón: 051/ 7580 328, e-mail: po.halkova@uvzsr.sk

 • Poradňa pre deti a mládež
  MVDr., Bc. Adriána Dudlová, telefón: 051/ 7580 317, e-mail: po.dudlova@uvzsr.sk
   
 • Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
  Mária Geletová, telefón: 051/ 7580 313, e-mail: po.geletova@uvzsr.sk
 • Poradňa prevencie HIV a AIDS​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​Mgr. Martina Libová, telefón: 051/7580 327, e-mail: po.libova@uvzsr.sk