Základná poradňa zdravia

 • Je určená všetkým obyvateľom okresov Prešov a Sabinov, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať individuálne riziká vzniku najčastejších chronických ochorení. Klientom budú vykonané základné preventívne vyšetrenia a poskytnuté poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.
 • Základná poradňa poskytuje štandardné spektrum vyšetrení pri zabezpečení objektívnosti meraní.
 • Odborné, individuálne poradenstvo poskytujú kvalifikovaní pracovníci poradne zdravia (lekári a zdravotné sestry).
 • Poradňa poskytuje občanom poradenské služby v oblasti spôsobu života a práce, teda životného štýlu na minimalizovanie hlavných rizikových faktorov kardiovaskulárnych a iných chronických ochorení formou individuálneho alebo skupinového poradenstva, pričom sa vychádza z výsledkov z komplexnej analýzy všetkých získaných výsledkov meraní (anamnestických, antropometrických, biochemických a iných), ktoré súvisia so životným štýlom a následného stanovenia osobného rizikového profilu. Následne lekár navrhne individuálne a primerané zmeny v základných životných návykoch.
 • U nás nemusíte čakať, výsledky sa dozviete hneď počas vyšetrovania, ktoré trvá len 20 min.

Základné vyšetrenia:

 1. Biochemické vyšetrenie
  celkového cholesterolu
  HDL cholesterolu
  ​​​​​​​triglyceridov
  glukózy
 2. Antropometrické vyšetrenie 
  ​​​​​​​hmotnosť, výška, obvod pása, obvod bokov.
 3. Štandardné meranie tlaku krvi
 4. Výpočet BMI a WHR indexu a percenta tuku v tele

Ako sa môžem objednať do poradne zdravia?

 • telefonicky na čísle 051/ 7580 328
 • elektronicky na po.poradna@uvzsr.sk
 • osobne na odd. podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
  ​​​​​​​
  Činnosť základnej poradne:     pondelok  - piatok  7.00 - 10.30 hod

Nemáte čas prísť k nám? Prídeme my za Vami.

Po dohode je možné vykonať vyšetrenie pre skupiny aj u Vás (napr. na pracovisku) formou výjazdu našich pracovníkov.

Čo mám urobiť pred návštevou poradne zdravia?

 • Na odber krvi je potrebné prísť nalačno (aspoň 12 hodín).
 • Dovolené je piť dostatok čistej vody.
 • Ak užívate lieky, zapite ich čistou vodou.
 • Večer pred vyšetrením je vhodná ľahšia večera, bez sladkostí.
 • 30 minút pred vyšetrením nefajčiť, nepiť kávu.
 • Nevykonávať ťažkú fyzickú prácu alebo šport 1 hodinu pred meraním.
 • Vyprázdniť močový mechúr.
 • Pred začiatkom vyšetrenia budete informovaný o celom jeho priebehu.
 • Ak ste po chorobe (chrípka a pod.) objednajte sa s odstupom 14 dní od ukončenia liečby.