Poradňa očkovania

Odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove poskytuje pre verejnosť poradenstvo a konzultácie v oblasti ochorení preventabilných očkovaní. Poradenstvo je zamerané na:                                                               

  • problematiku povinného pravidelného očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek
  • očkovania pred cestou do zahraničia
  • problematiku odporúčaného očkovania
  • očkovania detí s kontraindikáciami
  • poradenstvo týkajúce sa očkovacieho kalendára, odstupov medzi jednotlivými očkovaniami

Ako sa môžem objednať: 

  • osobne na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove odbor epidemiológie, Hollého 5, 080 01 Prešov,
  • telefonicky: 051/ 7580 332,
  • elektronicky e-mailom: po.epidemiologia@uvzsr.sk.

 Konzultácie sa uskutočňujú  po telefonickom dohovore na tel. č.: 051/7580 332