Kontakt

Poštová adresa:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
Hollého 5
080 01 Prešov

IČO: 00610992

DIČ: 2020521899

Úradné hodiny

Pondelok

8:00 - 15:00

Utorok

8:00 - 14:00

Streda

8:00 - 15:00

Štvrtok

8:00 - 14:00

Piatok

8:00 - 14:00