Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch

Objednať sa môžete:

  • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany,
  • telefonicky na dole uvedených číslach,
  • e-mailom na to.pz@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

Základná poradňa zdravia
PhDr. Bc.  Mária Trenčanská, telefón: 038/537 27 23

MUDr. Milada Harineková, telefón: 038/537 27 23

Poradňa zdravej výživy
PhDr. Bc.  Mária Trenčanská, telefón: 038/537 27 23

Objednať sa do poradne