Mobilné odberové miesta v zriadovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA
Obec Kamanová ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, č. 127, 956 12 Kamanová
Kultúrny dom, č. 127, 956 12 Kamanová

zrušené: 15.12.2022 (pdf, 134 kB)
vyd.: 20.01.2021 (pdf, 544 kB)

BHR medical, s.r.o. ZRUŠENÉ: Ul. Streďanská 1013/25 (OC Mikado), 955 01 Topoľčany,
OC Mikado, Streďanská 1013/25, 95501 Topoľčany
zrušené: 10.11.2022 (pdf, 138 kB)
vyd.: 08.09.2021 (pdf, 105 kB)
Obec Krtovce ZRUŠENÉ: Kultúrny dom 2, 95603 Krtovce zrušené: 11.08.2022 (pdf, 132 kB)
Obec Krušovce ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, 95631 Krušovce zrušené: 11.08.2022 (pdf, 133 kB)
SWOT spol. s r.o. ZRUŠENÉ: OC Juh, D. Jurkoviča 2830, 955 03 Topoľčany zrušené: 18.05.2022 (pdf, 135 kB)
Pe - a - ma, s.r.o. Podjavorinskej 4704/3, 95501 Topoľčany

vyd: 29.11.2021 (pdf, 111 kB)

SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. Pod kalváriou 4528/8A, 95501 Topoľčany
Pod kalváriou 4528/8A, 95501 Topoľčany

vyd.: 19.10.2021 (pdf, 113 kB)
vyd.: 09.12.2020 (pdf, 111 kB)

JAPAN I s. r. o. OC Korzo, Obchodná 2827/8, 95501 Topoľčany vyd.: 08.10.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Lipovník ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, 956 01 Lipovník zrušené: 30.08.2021 (pdf, 101 kB)
Obec Tesáre ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, 128, 956 21 Tesáre zrušené: 29.07.2021 (pdf, 101 kB)
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN ZRUŠENÉ: Tovarnícka ul. 1246/76, 95501 Topoľčany zrušené: 19.10.2022 (pdf, 139 kB)
vyd.: 10.2.2021 (pdf, 112 kB)
BOU, s.r.o. Sama Chalupku 2, 95501 Topoľčany,
P. Mudroňa 39/1, 95501 Topoľčany

vyd.: 29.03.2021 (pdf, 110 kB)
vyd.: 29.03.2021 (pdf, 110 kB)

Obec Malé Ripňany ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, 87, 956 07 Malé Ripňany zrušené: 13.06.2023 (pdf, 143 kB)
ALW, s.r.o. M. Benku 4016/23, 95501 Topoľčany vyd.: 25.01.2021 (pdf, 112 kB)
Škola prvej pomoci s.r.o. Tovarnícka 19/A, 95501 Topoľčany vyd.: 25.01.2021 (pdf, 111 kB)
Obec Horné Chlebany Kultúrny dom, 956 31 Horné Chlebany vyd.: 22.01.2021 (pdf, 110 kB)
Obec Ludanice

ZRUŠENÉ: Kultúrnym domom - unimobunka, 956 11 Ludanice

Kultúrnym domom - unimobunka, 956 11 Ludanice

zrušené: 18.03.2024 (pdf, 156 kB)

vyd.: 20.01.2021 (pdf, 546 kB)

Obec Veľké Ripňany Kultúrny dom, Majerská 295/465, 956 07 Veľké Ripňany, Komunitné centrum Zastávka, Hlohovecká 347, 95607 Veľké Ripňany,
Administratívne centrum Behynce, Hlavná 100/158, 95607 Veľké Ripňany
vyd.: 20.01.2021 (pdf, 546 kB)
Obec Prašice Kultúrny dom Prašice, Ul. 1. mája 154, 956 22 Prašice vyd.: 11.01.2021 (pdf, 512 kB)
Obec Solčany

ZRUŠENÉ: Kultúrny dom Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany

Kultúrny dom Solčany, Hviezdoslavova 50, 956 17 Solčany

zrušené: 22.03.2023 (pdf, 141 kB)

vyd.: 07.01.2021 (pdf, 511 kB)

Obec Bojná Kultúrny dom, č. 590, 956 01 Bojná vyd.: 05.01.2021 (pdf, 504 kB)
Obec Nitrianska Blatnica Kultúrny dom, 956 05 Nitrianska Blatnica 19 vyd.: 31.12.2020 (pdf, 510 kB)
Obec Radošina

ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, Ul. Družstevná 204/54, 956 05 Radošina

Kultúrny dom, Ul. Družstevná 204/54, 956 05 Radošina

zrušené: 18.03.2024 (pdf, 155 kB)

vyd.: 31.12.2020 (pdf, 500 kB)

Obec Preseľany

ZRUŠENÉ: Kultúrny dom, 77, 956 12 Preseľany

Kultúrny dom, 77, 956 12 Preseľany

zrušené: 06.09.2023 (pdf, 138 kB)

vyd.: 31.12.2020 (pdf, 501 kB)

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s Pavlovova 93/17, 95520 Topoľčany vyd.: 11.12.2020 (pdf, 105 kB)
Slovenský červený kríž, územný spolok Topoľčany Moyzesova 1333/1A, 95501 Topoľčany vyd.: 18.11.2020 (pdf, 1MB)
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

POZASTAVENIE: Nemocnica Svet zdravia, Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany

Nemocnica Svet zdravia, Pavlovova 93/17, 95501 Topoľčany

vyd.: 06.04.2023 (pdf, 143 kB)

vyd.: 22.10.2020 (pdf, 549 kB)

Obec Urmince

ZRUŠENÉ:  Kultúrny dom , 451, 95602 Urmince

Kultúrny dom , 451, 95602 Urmince

zrušené: 22.02.2024 (pdf, 141 kB)

vyd.: 20.01.2021 (pdf, 111 kB)