Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch

Pondelok - Piatok

8:00 - 14:00

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: