Poradne zdravia

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. 

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 27, 011 71 Žilina,
 • telefonicky na dole uvedených číslach,
 • e-mailom na za.poradnazdravia@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.

Objednať sa do poradne

Napíšte nám

 • Základná poradňa zdravia
  Mgr., MUDr. Mária Palenicová, MPH.; PhDr. Alena Fialová, telefón: 041/7233 843, mobilné tel. číslo: 0940 504 897, e-mail: za.poradnazdravia@uvzsr.sk 

Nadstavbové poradne

 • Poradňa zdravej výživy
  Mgr., MUDr. Mária Palenicová, MPH.; PhDr. Alena Fialová telefón: 041/7233 843, mobilné tel. číslo: 0940 504 897 e-mail: za.poradnazdravia@uvzsr.sk 
 • Poradňa odvykania od fajčenia
  Mgr., MUDr. Mária Palenicová, MPH.; PhDr. Alena Fialová telefón: 041/7233 843, mobilné tel. číslo: 0940 504 897 e-mail: za.poradnazdravia@uvzsr.sk 
 • Poradňa pre HIV/AIDS a drogové závislosti
  Mgr., MUDr. Mária Palenicová, MPH.; PhDr. Alena Fialová telefón: 041/7233 843, mobilné tel. číslo: 0940 504 897 e-mail: za.poradnazdravia@uvzsr.sk