Mobilné odberové miesta v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

SUBJEKT MIESTO PREVÁDZKOVANIA ROZHODNUTIE - DÁTUM ZVEREJNENIA
Unitest 3, s. r. o. MOM Tipos, Stanislava Bíroša 660/1, 014 01 Bytča

vyd.: 12.08.2022 (pdf, 138 kB)

zruš: 08.02.2023 (pdf, 142 kB)

Dispolab Slovakia, s. r. o. MOM Tipos, 1. mája 33/2, 014 01 Bytča

vyd.: 04.02.2022 (pdf, 106 kB)

pozast.: 30.05.2022 (pdf, 138 kB)

zruš.: 28.07.2022 (pdf, 137 kB)

Aureas, s. r. o. Unimobunky na parkovisku pri predajni Opel, Vysokoškolákov, 010 08 Žilina vyd.: 13.01.2022 (pdf, 107 kB)
BHR medical, s. r. o. Parkovisko pred budovou Kinekus, Rosinská, 010 08 Žilina

vyd.: 14.12.2021 (pdf, 105 kB)

pozast.: 11.03.2022 (pdf, 105 kB)

pozast.: 05.10.2022 (pdf, 139 kB)

zruš.: 31.10.2022 (pdf, 138 kB)

Lifehealth, s. r. o. LIFE MOM, Hypermarket Tesco (na parkovisku), Košická 1367/3, 010 01 Žilina

vyd.: 08.12.2021 (pdf, 105 kB)

zruš: 07.02.2023 (pdf, 142 kB)

Žilinský samosprávny kraj Žilinská univerzita v Žiline - Ubytovacie zariadenie Veľký diel - Internátny blok DH, Vysokoškolákov 3053/20, 010 08 Žilina

vyd.: 24.11.2021 (pdf, 105 kB)

pozast.: 03.05.2022 (pdf, 134 kB)

pozast.: 27.10.2022 (pdf, 138 kB)

zruš: 19.04.2023 (pdf, 141 kB)

smile, s. r. o. Parkovisko OC Dubeň, 010 08 Žilina vyd.: 26.10.2021 (pdf, 105 kB)
smile, s. r. o. Parkovisko Hotel Slovakia, 010 01 Žilina vyd.: 26.10.2021 (pdf, 105 kB)
BHR medical, s. r. o. Javorová 3073/15, 010 07 Žilina

vyd.: 18.10.2021 (pdf, 105 kB)

pozast.: 11.03.2022 (pdf, 104 kB)

zruš.: 02.09.2022 (pdf, 138 kB)

Lifehealth, s. r. o. LIFE MOM, P. O. Hviezdoslava 8380/16, 010 01 Žilina

vyd.: 20.09.2021 (pdf, 106 kB)

pozast.: 03.03.2022 (pdf, 105 kB)

zruš: 07.02.2023 (pdf, 142 kB)

Ados Lúč, s. r. o. Zdravotné stredisko Rajecké Teplice, Rajecká cesta 13/19, 013 13 Rajecké Teplice

vyd.: 30.07.2021 (pdf, 106 kB)

vyd.: 20.12.2021 (pdf, 106 kB)

Unitest 2, s. r. o. MOM Dispolab, Gabajova 11, 010 01 Žilina

vyd.: 21.07.2021 (pdf, 105 kB)

pozast.: 12.05.2021 (pdf, 139 kB)

zruš.: 28.07.2022 (pdf, 139 kB)

Unitest 1, s. r. o. MOM Družica, J. M. Hurbana 336/24, 010 01 Žilina

vyd.: 21.07.2021 (pdf,105 kB)

zruš: 08.02.2023 (pdf, 141 kB)

P.A.M.M, s. r. o. Autobus MAN, Lions coach BL346TA vyd.: 13.04.2021 (pdf, 105 kB)
Telovýchovná jednota Jednota Bánová Lesná 515/30, 010 04 Žilina vyd.: 05.03.2021 (pdf, 105 kB)
Ponet Manum, s. r. o. Bottova 35/1, 010 01 Žilina vyd.: 01.03.2021 (pdf, 104 kB)
BHR medical, s. r. o. Stanislava Bíroša 660/1, 014 01 Bytča

vyd.: 01.03.2021 (pdf, 104 kB)

vyd.: 19.07.2021 (pdf, 106 kB)

pozast.: 11.03.2022 (pdf, 105 kB)

pozast.: 05.10.2022 (pdf, 139 kB)

zruš.: 04.11.2022 (pdf, 139 kB)

Adient Slovakia, s. r. o. Kysucká 537/3, 010 01 Žilina vyd.: 19.02.2021 (pdf, 106 kB)
MUDr. Radomíra Maturová 536, 013 24 Nezbudská Lúčka vyd.: 09.02.2021 (pdf, 103 kB)
Laser therapy, k. s. Na priekope 126/31, 010 01 Žilina

vyd.: 09.02.2021 (pdf, 105 kB)

zruš.: 10.11.2021 (pdf, 106 kB)

Obec Lietava Hasičská zbrojnica 346, 013 18 Lietava

vyd.: 04.02.2021 (pdf, 103 kB)

zruš.: 30.07.2021 (pdf, 103 kB)

Menamel, s. r. o. Vajanského 2691/24, 010 01 Žilina vyd.: 04.02.2021 (pdf, 104 kB)
Váš lekár, s. r. o. Parkovisko METRO, Prielohy 656/1, 010 07 Žilina

vyd.: 04.02.2021 (pdf, 104 kB)

vyd.: 19.07.2021 (pdf, 105 kB)

pozast.: 03.10.2021 (pdf, 138 kB)

pozast.: 28.10.2021 (pdf, 138 kB)

zruš.: 20.12.2022 (pdf, 138 kB)

MUDr. Juraj Popluhár, Phd. MBA P. O. Hviezdoslava 8380/16

vyd.: 04.02.2021 (pdf, 103 kB)

zruš.: 30.07.2021 (pdf, 104 kB)

Váš lekár, s. r. o. Knižnica, Mieru 1020/3, 014 01 Bytča

vyd.: 03.02.2021 (pdf, 104 kB)

pozast.: 30.07.2021 (pdf, 104 kB)

zruš.: 01.10.2021 (pdf, 105 kB)

Provitae, s. r. o. Vlčí pub, Polomská 7, 010 08 Žilina

vyd.: 01.02.2021 (pdf, 104 kB)

pozast.: 30.04.2021 (pdf, 105 kB)

zruš.: 03.12.2021 (pdf, 105 kB)

Primadent, s. r. o. 1. NP v budove DISPOLAB Žilina s. r. o., Gabajova 11, 010 01 Žilina vyd.: 29.01.2021 (pdf, 105 kB)
Vlci services, s. r. o. Športová 565/5, 010 01 Žilina

vyd.: 28.01.2021 (pdf, 104 kB)

zruš.: 25.08.2021 (pdf, 105 kB)

Rescuce systém, s. r. o. Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina

vyd.: 28.01.2021 (pdf, 105 kB)

zruš.: 30.07.2021 (pdf, 106 kB)

Obec Varín Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432/28, 013 03 Varín

vyd.: 25.01.2021 (pdf, 103 kB)

zruš.: 13.01.2023 (pdf, 137 kB)

Obec Kamenná Poruba Kultúrny dom, Hlavná 335/128, 013 14 Kamenná Poruba

vyd.: 25.01.2021 (pdf, 104 kB)

zruš.: 30.07.2021 (pdf, 104 kB)

Základná škola s materskou školou Telocvičňa pri Základnej škole s materskou školou, Hlavná 200/15, 010 04 Hôrky

vyd.: 19.01.2021 (pdf, 104 kB)

pozast.: 30.07.2021 (pdf, 105 kB)

zruš: 12.04.2023 (pdf, 141 kB)

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 2205/3, 010 01 Žilina

vyd.: 19.01.2021 (pdf, 104 kB)

zruš.: 30.07.2021 (pdf, 104 kB)

Obec Gbeľany Kultúrny dom, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany vyd.: 14.01.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Divina Kultúrny dom, 53, 013 31 Divina

vyd.: 14.01.2021 (pdf, 103 kB)

pozast.: 30.07.2021 (pdf, 103 kB)

zruš.: 21.12.2021 (pdf, 103 kB)

Obec Lietavská Lúčka Základná škola, Skalka 241/34, 013 11 Lietavská Lúčka vyd.: 14.01.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Strečno Objekt telocvičňe, Školská 765/56, 013 24 Strečno

vyd.: 14.01.2021 (pdf, 104 kB)

pozast.: 30.07.2021 (pdf, 103 kB)

Obec Višňové Kultúrny dom, 556, 013 23 Višňové vyd.: 14.01.2021 (pdf, 103 kB)
Obec Lutiše Kultúrny dom Lutiše 66, 013 05 Lutiše

vyd.: 08.01.2021 (pdf, 103 kB)

pozast.: 30.07.2021 (pdf, 103 kB)

Základná škola s materskou školou 1. československého armádneho zboru Telocvičňa pri Základnej škole s materskou školou, Športovcov 342, 013 25 Stráňavy

vyd.: 08.01.2021 (pdf, 104 kB)

pozast.: 30.07.2021 (pdf, 104 kB)

Obec Predmier Telocvičňa pri Základnej škole J. I. Bajzu, Bajzova 2, 013 51 Predmier vyd.: 08.01.2021 (pdf, 104 kB)
Mesto Rajecké Teplice Telocvičňa pri Základnej škole, Pionierska 537/11, 013 13 Rajecké Teplice vyd.: 08.01.2021 (pdf, 104 kB)
Obec Dolný Hričov Športový areál v Dolnom Hričove, Športová 234/7, 013 41 Dolný Hričov

vyd.: 31.12.2020 (pdf, 104 kB)

pozast.: 30.07.2021 (pdf, 103 kB)

pozast.: 20.12.2021 (pdf, 104 kB)

zruš.: 13.07.2022 (pdf, 138 kB)

Súkromná základná škola Súkromná základná škola, Oravská 3242/11, 010 01 Žilina

vyd.: 31.12.2020 (pdf, 105 kB)

pozast.: 30.07.2021 (pdf, 105 kB)

zruš.: 09.03.2022 (pdf, 105 kB)

Obec Štiavnik Súkromné centrum voľného času, 180, 013 55 Štiavnik vyd.: 31.12.2020 (pdf, 104 kB)
Obec Teplička nad Váhom Telocvičňa, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom vyd.: 31.12.2020 (pdf, 104 kB)
Obec Veľké Rovné Telocvičňa pri ZŠ, 352, 013 62 Veľké Rovné

vyd.: 31.12.2020 (pdf, 103 kB)

zruš.: 06.06.2023 (pdf, 141 kB)

Základná škola Základná škola, Školská 394, 013 12 Turie vyd.: 31.12.2020 (pdf, 104 kB)
Obec Terchová Relaxačné informačné centrum Terchovec, sv. Martina 1500, 013 06 Terchová vyd.: 22.12.2020 (pdf, 104 kB)
Preto, s. r. o. Štadión MŠK Žilina, Športová 567/9, 010 01 Žilina vyd.: 17.12.2020 (pdf, 104 kB)
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica VÚ 2790 Žilina, Rajecká 2837/18, 010 01 Žilina

vyd.: 11.12.2020 (pdf, 105 kB)

zruš.: 30.07.2021 (pdf, 106 kB)

Ados Lúč, s. r. o. Hviezdoslavova 701, 015 01 Rajec vyd.: 07.12.2020 (pdf, 104 kB)
Žilinský samosprávny kraj Centrum zdravotnej starostlivosti Sidónie Sakalovej 166/16, 014 01 Bytča

vyd.: 25.11.2020 (pdf, 104 kB)

vyd.: 19.07.2021 (pdf, 106 kB)

pozast.: 03.05.2021 (pdf, 134 kB)

pozast.: 27.10.2022 (pdf, 137 kB)

zruš: 19.04.2023 (pdf, 141 kB)

Slovenský Červený kríž Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959/38, 010 01 Žilina

vyd.: 19.11.2020 (pdf, 112 kB)

vyd.: 27.11.2020 (pdf, 105 kB)

Rescue systém, s. r. o. DZS s EČ ZA772CI, Hlboká cesta 1687/42, 010 01 Žilina vyd.: 09.11.2020 (pdf, 105 kB)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 1740/43, 010 01 Žilina

vyd.: 07.09.2020 (pdf, 113 kB)

vyd.: 02.08.2021 (pdf, 108 kB)

Žilpo, s. r. o. Žilpo, Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

vyd.: 13.08.2020     (pdf, 108 kB)

Klinická Biochémia, s. r. o. Unimobunka pri urologickom pavilóne, FNsP Žilina, Vojtecha Spanyola 1740/43, 010 01 Žilina vyd.: 07.07.2020 (pdf,107 kB)