Podateľňa

Podateľňa eviduje všetky došlé podania.

Úradné hodiny podateľne RÚVZ ZA

Pondelok

8:00 - 12:00 │13:00 - 15:00

Utorok

8:00 - 12:00 │13:00 - 15:00

Streda

8:00 - 12:00 │13:00 - 15:00

Štvrtok

8:00 - 12:00 │13:00 - 15:00

Piatok

8:00 - 12:00 │13:00 - 15:00

Elektronická podateľňa

Podanie je možné zaslať elektronicky prostredníctvom: