Voda na kúpanie

Význam vody na kúpanie ako environmentálneho faktora v posledných rokoch narastá. Súvisí to rozvojom a budovaním zariadení, najmä aquaparkov a bazénových komplexov s rôznymi vodnými atrakciami určenými na relax a zábavu. Okrem rekreačného plávania, kúpania a pobytu pri vodnej ploche ponúkajú doplnkové rekreačné športy, aktivity a služby, ktoré sú, ale nemusia byť spojené priamo s vodou na kúpanie. K zvyšovaniu záujmu verejnosti o pobyt pri vodných plochách prispievajú dlhé vlny horúčav a veľký počet mimoriadne teplých letných dní s teplotou nad 30°C počas ostatných kúpacích sezón. Aquaparky a termálne kúpaliská patria tak medzi najobľúbenejšie letné turistické atrakcie, ktoré každoročne zabezpečujú oddych a zábavu návštevníkom z bezprostredného okolia, ako aj zo vzdialených iných regiónov i zo zahraničia a majú niekoľkotisícové návštevnosti.

S rekreačným kúpaním a pobytom na kúpaliskách sú spojené aj niektoré zdravotné riziká. Vznikajú najmä pri nedodržaní požiadaviek na kvality vody na kúpanie, prekračovaní kapacity zariadení, nedostatočnom hygienickom zázemí resp. nesprávnej prevádzke zariadení.

Okrem infekčných zdravotných rizík (bakteriálne, mykologické a parazitárne ochorenia – spôsobujú nákazy kože, povrchových slizníc, nákazy urogenitálneho traktu, črevné nákazy) vznikajú v súvislosti s rekreačným kúpaním riziká poškodenia zdravia pri nadmernom opaľovaní, riziká úrazov resp. riziká alergizácie. Rekreačné kúpanie tiež ale naopak prináša pre fyzické zdravie a psychickú pohodu návštevníkov významné benefity a je vhodnou prevenciou chronických ochorení. Je tiež jednou z najuniverzálnejších pohybových aktivít, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie.
Čítať celý článok