Vyhodnotenie kúpacej sezóny

Kúpacia sezóna u nás každoročne končí 15. septembra. Po tomto termíne je každoročne zverejnená správa, v ktorej nájdete vyhodnotenie kúpacej sezóny a zhodnotenie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách v tomto období.