Kúpacia sezóna

Za kúpaciu sezónu na Slovensku sa považuje obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra. Takýto rozsah kúpacej sezóny sa vzťahuje najmä pre vodné plochy, ktoré nie sú využívané a prevádzkované ako kúpaliská. V prípade kúpalísk sa za kúpaciu sezónu považuje obyčajne skutočné obdobie prevádzky zariadenia.

Počas kúpacej sezóny pribúda k celoročne využívaným vodným plochám na Slovenku obyčajne viac ako 80 prírodných vodných plôch a približne 200 sezónnych umelých kúpalísk. Ich počet sa každoročne mení v závislosti od počasia, záujmu verejnosti a prevádzkovateľov ako aj aktuálneho stavu kúpalísk a bazénov.

Čítať celý článok