Aktualizácia kúpacej sezóny

Za kúpaciu sezónu je považované obdobie od 15. júna do 15. septembra. V tomto čase sú k dispozícii pravidelné týždenné informácie o stave prírodných vodných plôch a kúpalísk a kvalite vody na kúpanie.