Zoznam VUK

Vody určené na kúpanie patria počas kúpacej sezóny k najviac využívaným prírodným vodným plochám pre rekreačné kúpanie na Slovensku. Sú monitorované podľa národných aj európskych požiadaviek a ich zoznam sa každoročne pred kúpacou sezónou (t. j. do 15.6.) aktualizuje.