Zoznam vôd vhodných na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2010

Podľa čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS má Slovenská republika pred začatím kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o zozname vôd vhodných na kúpanie.

Voda vhodná na kúpanie (VVK) je prírodné kúpalisko vyhlásené v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou K účet P ktoré je sledované podľa európskych kritérií a údaje o kvalite jeho vody na kúpenie sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Zoznam vôd vhodných na kúpanie ktoré budú v danom roku zaradené do programu monitorovania podľa európskej smernice je slovenská republika povinná predložiť každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny Európskej komisii.

Kúpacia sezóna (KS) je obdobie počas ktorého prebieha monitorovanie kvality vody na kúpanie na týchto lokalitách a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

Do zoznamu vôd vhodných na kúpanie bolo pre kúpaciu sezónu 2010 zaradených 36 prírodných lokalít.

Návrh lokalít bol dňa 19.4.2010 v súlade s článkom 11 citovanej európskej smernice zverejnený na internetovej stránke ÚVZ SR pričom verejnosť sa mala možnosť návrhu vyjadriť do 5.5.2010 po zverejnení zoznamu nebola na úrad verejného zdravotníctva slovenskej republiky doručená žiadna pripomienka.

V súvislosti s kvalitou vody na kúpanie uvádzame že do zoznamu VVK boli zahrnuté iba prírodné kúpaliská s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou a vysokou návštevnosťou. Neznamená to že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak že vody vhodné na kúpanie budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacie sezóny. O výsledku monitoringu vôd vhodných na kúpanie a aj ďalších prírodných lokalít bude verejnosť po 15. júni 2010 pravidelne v týždenných intervaloch informovaná na stránke www. ÚVZ SR

Banskobystrický kraj 

 • Ružiná – pri obci Divín, obec Divín: KS 15.6.2010 - 15.9.2010 
 • Ružiná - pri obci Ružiná, obec Ružiná: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Pláž ORMET, obec Teplý vrch: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Drieňok, obec teplý vrch: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Dolno Hodrušské jazero, obec Hodruša – Hámre: KS 15.6.2010 - 15.9.2010  
 • Veľké Richnavské jazero, obec Štiavnické Bane: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Počúvadlianske jazero, obec Banská Štiavnica: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Veľké Kolpašské jazero, obec Banský Studenec: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Vindšachtské jazero, obec Štiavnické bane: KS 15.6.2010 - 15.9.2010

Bratislavský kraj

 • Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Veľký Draždiak, obec Bratislava – Petržalka: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Zlaté piesky, obec Bratislava – Ružinov: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Vajnorské jazero, obec Bratislava – Vajnory: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Slnečné jazera, obec Senec: KS 15.6.2010 - 15.9.2010

Košický kraj 

 • Vinianske jazero, obec Vinné: KS 15.6.2010 - 31.8.2010
 • Zemplínska Šírava – Biela hora, obec Vinné: KS 15.6.2010 - 31.8.2010
 • Zemplínska Šírava – Hôrka, obec Vinné: KS 15.6.2010 - 31.8.2010
 • Zemplínska Šírava – Medvedia hora, obec Kaluža: KS 15.6.2010 - 31.8.2010
 • Zemplínska Šírava – Kamenec, obec Klokočov: KS 15.6.2010 - 31.8.2010
 • Zemplínska Šírava – Paľkov, obec Ksín: KS 15.6.2010 - 31.8.2010
 • Pod Bukovcom, obec Bukovec: KS 15.6.2010 - 31.8.2010
 • Ružín, Košická Belá: KS 15.6.2010 - 31.8.2010

Prešovský kraj 

 • Veľká Domaša – Tíšava, obec Bžany: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Veľká Domaša – Valkov, obec Bžany: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Veľká Domaša – Dobrá pláž, obec Kvakovce: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Veľká Domaša – Holčíkovce, obec Holčíkovce : KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Veľká Domaša – Poľany, obec Holčíkovce: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Veľká Domaša – Nová Keľča, obec Nová Keľča: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Veľká Domaša – Nová Keľča – poostr., obec Nová Keľča: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Delňa, obec Prešov: KS 1.7.2010 - 31.8.2010

Trenčiansky kraj

 • Zelená voda, obec Nové Mesto nad Váhom: KS 15.6.2010 - 15.9.2010

Trnavský kraj

 • Šulianske jazero, obec Vojka nad Dunajom: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Vojčianske jazero, obec Vojka nad Dunajom: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Gazárka, obec Šaštín – Stráže: KS 15.6.2010 - 15.9.2010
 • Kunovská priehrada, obec Sobotište: KS 15.6.2010 - 15.9.2010

Žilinský kraj

 • Liptovská Mára, obec Liptovský Trnovec: KS 1.7.2010 - 31.8.2010