Vyšetrenia v Poradni zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Vám ponúka možnosť vyšetrenia v Poradni zdravia
pri RÚVZ Poprad, Zdravotnícka 3, č. d. P6
každú stredu (okrem mesiaca august) v čase 7:00 – 9:00 hod.

Viac info