Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.