Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (RÚVZ ZV)

má územnú pôsobnosť pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.

Je orgánom verejného zdravotníctva pre okresy Zvolen, Detva a Krupina. 

RÚVZ Zvolen je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorá je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnym hygienikom je Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA.

Aktuality

Späť Pripravované aktivity k SDZ 2024 RÚVZ Zvolen

Svetový deň zdravia 2024
Miesto Centrum pre deti a rodinu Tŕnie - výjazd
Dátum 12.4.2024
Čas 8:00 - 12:00
Plánované aktivity (realizované vyšetrenia) Antropometrické merania, skladba tela,celkový cholesterol,glukóza,cielené poradenstvo pri úprave životosprávy
 
Miesto Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, úsek Symbia, Zvolen - výjazd
Dátum 11.4.2024
Čas 8:00 - 12:00
Plánované aktivity (realizované vyšetrenia) Antropometrické merania, skladba tela,celkový cholesterol,glukóza,cielené poradenstvo pri úprave životosprávy
 
Miesto Gymnázium A.Sládkoviča, Krupina - výjazd
Dátum 9.4.2024
Čas 8:00 - 12:00
Plánované aktivity (realizované vyšetrenia) Antropometrické merania, skladba tela,celkový cholesterol,glukóza,cielené poradenstvo pri úprave životosprávy
 
Miesto RÚVZ Zvolen - pre zamestnancov
Dátum 2.4.2024
Čas 6:30- 12:00
Plánované aktivity (realizované vyšetrenia) Antropometrické merania, skladba tela,celkový cholesterol,glukóza,cielené poradenstvo pri úprave životosprávy