Aktuality

Späť Vyhlásenie víťaza krajského kola 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024 za Banskobystrický kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci s Akadémiou umení v Banskej Bystrici vyhodnotil krajské kolo 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity 2024. Tohtoročnou témou bolo „Ovocie a zelenina ako superhrdina".

Víťaznou kresbou za Banskobystrický kraj je dielo žiakov 4. ročníka zo Základnej školy Slatinské Lazy. Žiaci tejto triedy budú ocenení peňažnou poukážkou na nákup športovej výbavy.

Hodnotiaca komisia z Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných vied sa rozhodla oceniť špeciálnou cenou „Talent akadémie“ dielo 4. B triedy Základnej školy Petra Kellnera Hostinského z Rimavskej Soboty. Žiaci získajú vecnú cenu od Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Obom víťazom gratulujeme a veríme, že pre všetkých zúčastnených bude aj naďalej ovocie a zelenina ich superhrdinom.