Aktuality

Späť Ponuka prednášok odd. Podpory zdravia pre školské zariadenia

Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

Objednať sa môžete:

 • osobne na adrese: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen v utorok od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 14,00
 • telefonicky na: +421 455 552 317 v utorok od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 14,00
 • e-mailom na zv.pz@uvzsr.sk alebo elektronickým formulárom.
 • Základná poradňa zdravia - stránkové hodiny utorok
  Mgr. Iveta Gondášová
  Telefón: +421 45 555 23 17
  Email: zv.pz@uvzsr.sk alebo zv.ruvz@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia všeobecne nazývané ako poradne zdravia poskytujú služby prostredníctvom odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú preventívne vyšetrenia a poradenstvo podľa individuálnych potrieb záujemcov.

Aktivity poradní zdravia sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a prevenciu chronických neinfekčných chorôb, a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových.

Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a odporúčaní v oblasti úpravy životného štýlu podľa individuálnych potrieb záujemcov. 

 • Poradňa ponúka aj prednáškovú činnosť pre MŠ a ZŠ.
 • Telefón: +421 45 555 23 03 Email: zv.pz@uvzsr.sk alebo zv.ruvz@uvzsr.sk​​​​​​​

Ponuka prednášok odd. Podpory zdravia pre školské zariadenia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene odd. Podpory zdravia ponúka v školskom roku 2022/2023 prednášky pre školské zariadenia.

Prednášky si môžete dohodnúť telefonicky alebo mailom. Všetky prednášky sú bezplatné.

Materské školy:

 • Stomatohygiena
 • Správna výživa v detskom veku, pitný režim
 • Hygiena rúk

Základné školy:

 • Prvý stupeň
  • - Hygiena rúk
  • - Zdravá výživa, stravovanie, Viem, čo zjem
  • - Stomatohygiena
 • Druhý stupeň a stredné školy
  • Fajčenie, žuvanie tabaku, užívanie alkoholu, drogy, fetovanie,
  • Osobná hygiena
  • Zdravá výživa, stravovanie, Viem, čo zjem
  • Obezita vs. Anorexia, stres
  • Akútne respiračné ochorenia (chrípka, COVID 19)
  • Pitný režim, energetické nápoje

Vieme vypracovať aj iné foriem aktivít a prednášok i pre nasledovné cieľové skupiny:

 • Žiaci v špeciálnych školách
 • Obyvatelia rómskych osád
 • Komunitné centrá
 • Kluby dôchodcov
 • Marginalizované skupiny obyvateľstva
 • Ostatná verejnosť i jednotlivci
 • Pracovné kolektívy i jednotlivci

Ponuka prednášok pre MŠ