Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 9. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 9. kalendárny týždeň 2024

V okrese Zvolen sme v 9. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 10,0% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 784 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2 020,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 77 ochorení (chorobnosť 198,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 9,8% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 7 273,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 26 osôb, čo predstavuje 3,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 15 sinusitíd (zápal prínosových dutín), 8 otitíd(zápal stredného ucha) a 3 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 54% praktických lekárov pre deti a dorast a 61% lekárov pre dospelých.

Vírus chrípky nebol potvrdený.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 9. kalendárny týždeň 2024

V okrese Detva sme v 9. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 34,8% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 267 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2 451,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 17 ochorení (chorobnosť 156,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 6,4% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5ročných detí (chorobnosť 15798,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 17 osôb, čo predstavuje 6,4% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 10 sinusitíd(zápal prínosových dutín), 6 otitíd (zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 25% praktických lekárov pre deti a dorast a 38% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 9. kalendárny týždeň 2024

V okrese Krupina sme v 9. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 137,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 35 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 854,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 8 ochorení (chorobnosť 82,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 22,9% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 60 a viac ročných osôb (chorobnosť 908,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 4,8% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2 sinusitídy (zápal prínosových dutín) a 2 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 56% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.