Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 47. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 47. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 47. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 16,5% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 700 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2059,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 40 ochorení (chorobnosť 117,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 5,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 8198,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 0,6% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2 sinusitídy (zápal prínosových dutín) a  2 otitídy (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 46% praktických lekárov pre deti a dorast a 54% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme ochorenia COVID-19 – 4x.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 47. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 47. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 27,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 97 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1781,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 36,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných detí (chorobnosť 1848,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 23% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme ochorenia COVID-19- 1x.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 47. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 47. kalendárnom týždni zaznamenali rovnakú chorobnosť na ARO oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 83 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 971,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 9 ochorení (chorobnosť 105,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 10,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných detí (chorobnosť 1018,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 0 % praktických lekárov pre deti a dorast a 50% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces bol prerušený 1x.