Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 45. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 45. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 45. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 11,8% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 839 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2146/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 93 ochorení (chorobnosť 237,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 11% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 7783,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 24 osôb, čo predstavuje 2,9% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 19 sinusitíd (zápal prínosových dutín), 4 otitídy(zápal stredného ucha) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 62% praktických lekárov pre deti a dorast a 58% lekárov pre dospelých . Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme ochorenia COVID-19 – 5x.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 45. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 45. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 45,4% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 159 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2920,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásené žiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných detí (chorobnosť 2000,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 23% lekárov pre dospelých. Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme ochorenia COVID-19- 1x.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 45. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 45. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 64,2% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 104 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1216,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 5 ochorení (chorobnosť 58,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 4,8 % z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných detí (chorobnosť 1452,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 1,9% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola1sinusitída (zápal prínosových dutín) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 50% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme ochorenia COVID-19 – 2x.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.