Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 44. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 44. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 44. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 0,04% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 522 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 919,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 81 ochorení (chorobnosť 297,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 15,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 7 912,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 22 osôb, čo predstavuje 4,2% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 20 sinusitíd (zápal prínosových dutín) a 2 otitídy (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 46% praktických lekárov pre deti a dorast a 38% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme5 ochorení na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 44. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 44. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 14,1% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 255 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2 007,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 9 ochorení (chorobnosť 70,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 3,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5266,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 20 osôb, čo predstavuje 7,8% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 11 sinusitíd (zápal prínosových dutín) a 9 otitíd (zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 25% praktických lekárov pre deti a dorast a 46% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 44. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 44. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 36,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 95 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 741,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 15,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 2,1% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine60 a viac ročných osôb (chorobnosť 754,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 6 osôb, čo predstavuje 6,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 4 sinusitídy (zápal prínosových dutín) a 2 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 75% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochoreniena COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.