Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 43. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 43. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 43. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 7,4% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 587 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 918,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 81 ochorení (chorobnosť 264,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 13,8% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 7 273,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 54% praktických lekárov pre deti a dorast a 42% lekárov pre dospelých. Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme 6 ochorení na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 43. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 43. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 31,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 212 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 2 336,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 4 ochorenia (chorobnosť 44,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 1,9% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných osôb (chorobnosť 1 807,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 0,9% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2 sinusitídy (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 38% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme 3 ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 43. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 43. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 5,6% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 125 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 170,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 8 ochorení (chorobnosť 74,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 6,4% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných osôb (chorobnosť 1 295,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 4 osôb, čo predstavuje 3,2% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2 sinusitídy (zápal prínosových dutín) a 2 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 63% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujemeochoreniena COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.