Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 42. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 42. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 42. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 2,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 607 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 785,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 56 ochorení (chorobnosť 164,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 9,2% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5 749,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 8osôb, čo predstavuje 1,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 8sinusitíd (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 54% praktických lekárov pre deti a dorast a 50% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme4ochorenianaCOVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 42. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 42. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 12,0% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 161 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 774,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných osôb (chorobnosť 1 443,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 43osôb, čo predstavuje 26,7% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 22 sinusitíd (zápal prínosových dutín), 18 otitíd (zápal stredného ucha) a 3 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0%praktických lekárov pre deti a dorast a 38%lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme jedno ochorenie na COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 42. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 42. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 70,3% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 118 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 104,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 6ochorení (chorobnosť 56,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 5,1% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 20-59 ročných osôb (chorobnosť 1 215,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 0,8% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 sinusitída (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 63% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujemeochoreniena COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.