Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 41. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 41. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 41. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 0,4%oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 472 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1735,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 18 ochorenia (chorobnosť 66,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 3,8% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 6306,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 11osôb, čo predstavuje 2,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 10 sinusitíd (zápal prínosových dutín) a 1 otitída(zápal stredného ucha).

Ochorenia hlásilo 46% praktických lekárov pre deti a dorast a 38%lekárov pre dospelých .

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 41. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 41. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 45,5% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 115 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1584,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Z toho na chrípku a CHPO neboli hlásené žiadne ochorenia.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 3663,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Komplikovaný priebeh nebol hlásený v žiadnom prípade.

Ochorenia hlásilo 25% praktických lekárov pre deti a dorast a 23% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 41. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 41. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 40,3% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 97 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 648,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 6 ochorení (chorobnosť 40,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 6,1 % z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine20-59ročných detí (chorobnosť 706,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3osôb, čo predstavuje 3,1% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola1sinusitída (zápal prínosových dutín) a 2 pneumónie (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 88% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

Bol hlásený 1 prípad SARI.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.