Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 40. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 40. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 40. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 4,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 470 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 728,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 50 ochorení (chorobnosť 183,8/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 10,6% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 7 482,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 18osôb, čo predstavuje 3,8% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo 18 sinusitíd (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 31% praktických lekárov pre deti a dorast a 46% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme5ochorení naCOVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 40. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 40. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 35,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 79 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1 088,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 5 ochorení (chorobnosť 68,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 6,3% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 2 976,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 1,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola1pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 25% praktických lekárov pre deti a dorast a 23% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 40. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 40. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 17,7% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 104 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 973,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 9 ochorení (chorobnosť 84,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 8,7% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 60 a viac ročných osôb (chorobnosť 1 131,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 osoby, čo predstavuje 1,0% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola 1 sinusitída (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 0% praktických lekárov pre deti a dorast a 63% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Evidujeme jedno ochorenie COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.