Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 39. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 39. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 39. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 34% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 504 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1647,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 36 ochorení (chorobnosť 117,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 7,1% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 6765,5/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 0,6% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli 2 sinusitídy (zápal prínosových dutín) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 46% praktických lekárov pre deti a dorast a 46% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 39. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 39. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 20,6% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 185 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1698,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO boli hlásené 2 ochorenia (chorobnosť 18,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 1% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 6868,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2 osôb, čo predstavuje 1% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli2 sinusitídy (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 25% praktických lekárov pre deti a dorast a 38% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 39. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 39. kalendárnom týždni zaznamenali pokles chorobnosti na ARO o 50,6% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 106 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 826,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 12 ochorení (chorobnosť 93,6/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 11,3% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 2129,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 2osôb, čo predstavuje 2,8% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásená bola1sinusitída (zápal prínosových dutín) a 1 pneumónia (zápal pľúc).

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 63% lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

Bol hlásený 1 prípad SARI.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.