Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okresoch Zvolen, Detva a Krupina za 38. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Zvolen 38. kalendárny týždeň 2023

V okrese Zvolen sme v 38. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 23,4% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 397 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1229,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 22 ochorení (chorobnosť 39,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 5,5% z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 4472,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 9 osôb, čo predstavuje 2,3% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo9 sinusitíd (zápal prínosových dutín).

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Detva 38. kalendárny týždeň 2023

V okrese Detva sme v 38. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 63,9% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 179 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1408,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO nebolo hlásené žiadne ochorenie.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 5380,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 10osôb, čo predstavuje 2,6% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásených bolo10 sinusitíd (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 50% praktických lekárov pre deti a dorast a 38%lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Krupina 38. kalendárny týždeň 2023

V okrese Krupina sme v 38. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti na ARO o 225% oproti predchádzajúcemu kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 143 akútnych respiračných ochorení (chorobnosť 1673,2/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 11,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je 0,7 % z počtu všetkých ARO.

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0-5 ročných detí (chorobnosť 2626,0/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 3 osôb, čo predstavuje 2,1% z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli3 sinusitídy (zápal prínosových dutín).

Ochorenia hlásilo 100% praktických lekárov pre deti a dorast a 25 % lekárov pre dospelých.

Rýchlotestom nebol potvrdený vírus chrípky.

Neevidujeme ochorenia COVID-19.

SARI nebolo hlásené.

Výchovno-vzdelávací proces nebol prerušený.